PROMETEJEV AKORD = ♦MISTIČNI AKORD♦ = ♦SKRJABINOV AKORD♦ = ♦SINTETIČNI AKORD♦

ANG: Prometheus chord, Promethean chord; NEM: Prometheischer Akkord.

ET: Po Skrjabinovi simfonični pesnitvi Prometej, pesnitev ognja, kjer je uporabljen P. a.; akord.

GL: agregat (D 1), akord, kvartni akord, Prometejeva lestvica.

PRIM: mistični akord.

‹APE›, 234–235 = geslo »Prometheus«; ‹FR›, 70 = vodilka k mističnemu akordu; ‹JON›, 244–245; ‹P›, 261