PROTOTONALITETNOST = (♦PROTOTONALNOST♦)

ET: Prototonaliteta; pripona -ost označuje značilnost, lastnost, stanje in podobno (‹BAB›, 290–292).

D: Naziv za značilnost, lastnost in odliko prototonalitete.

KM: V KM pri tonalitetnosti se opozarja na tvorbo besed s pripono -ost.

KR: Pojem bi moral vsebovati določeno pomensko razliko glede na prototonaliteto, kot je navedeno v D; sicer pa pomen prototonalitete (gl. KR prototonalitete) ni jasen, zato ni razloga za njegovo rabo.

GL: atonalitetnost = (atonalnost), metatonalitetnost = (metatonalnost), mikrotonalitetnost = (mikrotonalnost).

PRIM: antitonalitetnost = (antitonalnost), atonikaliteta, atonikalitetnost, atonikalnost, bitonalitetnost = (bitonalnost), multitonalitetnost = (multitonalnost), pantonalitetnost = (pantonalnost), politonalitetnost = (politonalnost), prototonaliteta, (prototonalnost), tonalitetnost = (tonalnost).