REALNI ČAS

ANG: real time; NEM: Realzeit.

KM: Ta sam po sebi razumljiv pojem so uvedli v izrazje elektronske glasbe, da bi poudarili razliko med tem časom in disociiranim časom. S tehnološkim napredkom se je process proizvajanja elektronskega zvoka iz nekoč povsem disociiranega časa vse bolj približal r. č. Ta zvok se npr. v živi elektronski glasbi tj. v izvedbi v realnem času proizvaja, nadzira in modulira neposredno med izvedbo.

GL: bio glasba, izvedba v realnem času, živa elektronska glasba = (live electronics) = (live–electronics).

PRIM: disociiran čas.

‹EH›, 276