(RETROGRADNI POSTOP [VRSTE, SERIJE] = ♦RAKOV POSTOP (VRSTE, SERIJE)♦

ET: Lat. retrogradus = usmerjen nazaj, ki se vrača, iz predpone retro- = nazaj in gradus = korak (‹KLU›, 597); serija.

PRIM: rakov postop (vrste, serije).