ROTACIJSKI ZVOČNIK

ANG: rotary box, rotating (loud)speaker; NEM: Rotationslautsprecher, rotierende Lautsprecher, Rotorbox, Rotorkabinett .

ET: Rotacija (vrste, serije).

D: 1) »(Naziv za) poseben sistem zvočnikov, ki so ga izdelali za leslie, v katerem se uporablja Dopllerjev učinek za oživljanje zvoka elektronskih orgel«. (‹EN›, 201)

2) Naziv za napravo, s katero se nadzoruje rotacija zvoka v prostorski glasbi.

GL: leslie, rotacija zvoka.

‹DOB›, 99; ‹EH›, 291; ‹HK›, 332; ‹KN›, 178