SEGMENT (VRSTE, SERIJE)

ANG: segment.

ET: Lat. segmentum = odsek, del, odlomek, iz secare = sekljati, ločiti ((‹KLU›, 663); serija.

D: Naziv za del dvanajsttonske vrste, serije, ustvarjen s segmentacijo.

GL: agregat (D 2), derivatna vrsta, serija, dvanajsttonska vrsta, serija, lestvica, modus, niz, oblika vrste, serije, osni ton, segmentacija (niza, serije), serija, sekundarna vrsta, serija, simetrična vrsta, serija.

PRIMheksakord, pentakord, podvrsta, podserija, tetrakord, trikord.

‹JON›, 265–266