SEGMENTACIJA (VRSTE, SERIJE)

ANG: segmentation.

ET: Segment (vrste, serije).

D: »(Naziv za) delitev dvanajsttonske vrste, serije na štiri segmente iz treh tonov (trikord), treh segmentov iz štirih tonov (tetrakord) ali dveh segmentov iz šestih tonov (heksakord)«. (‹FR›, 79)

KM: Pentakord, tj. segment dvanajsttonske vrste iz petih tonov, se tudi dobi s s., ki jo lahko poimenujemo kot nepravilno

GL: dvanajsttonska tehnika (skladanja) = (dodekafonija), heksakord, vrsta, osni ton, pentakord, podvrsta, podserija, segment (vrste, serije), serija, serialna tehnika (skladanja), simetrična vrsta, serija, tetrakord, trikord.

PRIM: derivacija.