SERIJA TRAJANJA (TONA)

ANG: durational set, durational series, duration set; NEM: Dauernreihe, Reihe von Tondauern; FR: série de durées.

ET: Serija.

D: Naziv za serijo, s katero se v serialni glasbi skozi serialne postopke predurejanja gradiva nadzoruje parameter trajanja (tona).

GL: parameter, serija, serializem, serialna glasba, serialna tehnika (skladanja), serialni postopki, trajanje (tona).

PRIM: serija intenzitete (tona), serija višine tona, serija zvokov(n)e barve.

‹FR›, 24; ‹G›, 58–63; ‹HO›, 315; ‹JON›, 81–82