SERIJA VIŠINE (TONA)

NEM: Reihe von Tonhöhen, Tonhőhenreihe, Tonreihe; FR: série d’hauteur(s).

ET: Serija.

D: Naziv za serijo, s katero se v serialni glasbi skozi serialne postopke predurejanja gradiva nadzira parameter višine tona.

KM: Viden je izostanek ustreznice pojma v ANG. Problem izhaja iz sopomenskosti s. (t.) v. z dvanajsttonsko vrsto, katere pomen se uporablja, ko govorimo o dvanajsttonski, ne pa o serialni tehniki. Ravno iz tega razloga je v številnih priročnikih s. (t.) v. enako kot dvanajsttonska vrsta. V ‹GR›, 163, zato piše, ko se poskuša definirati vrsto, tj. serijo (= »set«): »(Naziv za) grupiranje razreda višine tona ali drugih glasbenih elementov; običajno imamo v mislih dvanajsttonsko vrsto, ki vsebuje vse razrede višine tona v temperiranem poltonskem sistemu

KR: Višina tona se pri s. (t.) v. ne uporablja v množini, saj je parameter. Pojem je torej okrajšava iz »serija parametra višine tona«.

GL: razred notne višine = (tonski razred), parameter, serija, serializem, serialna glasba, serialna tehnika (skladanja), serialni postopki, višina (tona).

PRIM: serija intenzitete(tona), serija trajanja (tona), serija zvokov(n)e barve.

‹G›, 41–45; ‹MI›, III, 697