SINTETIČNI AKORD

ANG: synthetic chord; NEM: synthetischer Akkord.

ET: Sintetična glasba, akord.

D: 1) »Skrjabinov naziv za …mistični akord.« (‹HI›, 463)

2) »(Naziv za) kompleksen akord, ki ga skladatelj oblikuje za specifične namene, ki pa vsebuje nekoliko elementov, ki se jih da pozneje izkoristiti …« (‹JON›, 307)

KR: V D 1 se pomen s. a. omejuje le na Skrjabinov mistični akord, kar je seveda napačno. V ‹JON›, 307, je v s. a. poleg mističnega akorda uvrščen tudi piramidni akord, lahko pa bi bili uvrščeni tudi vsi tisti akordi, ki temeljijo na sintetičnih lestvicah.

GL: agregat (D 1), akord, mistični akord = Prometejev akord = Skrjabinov akord , piramidni akord, Prometejev akord = mistični akord.

PRIM: sintetična lestvica.