SINTETIZATOR, SINTEZATOR = (SYNTHESIZER)

ANG: synthesizer; NEM: Synthesizer; FR: synthétiseut; IT: sintetizzatore.

ET: Grš. sýnthesis = sestavljanje, spajanje, povezovanje, iz predloga sýn = skupaj in tithénai = dati, postaviti, polegati (‹KLU›, 716, 717).

D: Naziv za elektronsko napravo, sestavljeno iz različnih modulov, s katero se, najpogosteje s sintezo zvoka, lahko ustvari katerikoli ton, zvok in/ali šum. Zvok se lahko ustvari tudi z generatorji in/ali oscilatorji (zlasti z generatorjem šuma ali oscilatorjem z nadzorom napetosti). V sintetizator se lahko tudi po elektroakustični poti, tj. z mikrofonom vnašajo zunanji, akustični zvoki, ki se lahko nato obdelujejo. Obdelujejo se večinoma z modulacijami in razlilčnimi filtri ter dodatnimi napravami (z obročnim modulatorjem, napravo za zakasnitev itn.). Vse operacije v sintetizatorju praviloma temeljijo na nadzoru napetosti. Prvim analognim sintetizatorjem so sledili digitalni sintetizatorji, ki jih v novi dobi upravljajo računalniki. Sintetizatorji se lahko uporabljajo v elektronski glasbi kot instrumenti pri študiju elektronske glasbe, vendar so pri izvedbah v realnem času neizogibni kot elektronski glasbeni instrumenti tudi v živi elektronski glasbi.

KM: V D se s., prek njegove raznolike uporabe v elektronski glasbi, želi opredeliti kot profesionalno napravo. Glede na ET s. danes razumemo kot vsak instrumet, pri katerem se zvok proizvaja po sintetični poti, tj. ne glede na to, ali lahko s tem instrumentom obdelujemo, transformiramo. Vrsta današnjih komercialnih instrumentov za široko in amatersko rabo so v tem smislu tudi s., ne glede na njihove možnosti – poleg profesionalnih s., katerih možnosti so specifirane v D –, ki so izjemno omejene. Prav zaradi tega bi s. morali spadati med elektronske glasbene instrumente, ne pa samo zaradi njihove specifične rabe v živi elektronski glasbi.

GL: algoritemski sintetizator, analogni sintetizator, chorus (D 2), digitalni sintetizator, elektronska glasba, elektronski glasbeni instrumenti, filter, generator(ji), kaleidofon (D 2), vmesnik = (interface), MIDI, modul, modulski sintetizator, nadzor napetosti = (VC) = (voltage control), obročni modulator = (ring modulator) = (RM), oscilator(ji),posnemovalnik = (emulator), razdelilna plošča = (patch board), , sekvencer = (sequencer), sinteza zvoka, studio za elektronsko glasbo = (elektronski studio), živa elektronska glasba = (live electronic music) = (live-electronics), vzorčevalnik.

‹BASS›, II, 124; ‹BKR›, IV, 219; ‹BKR›, V, 104; ‹CAN›, 535; ‹CP1›, 243; ‹DOB›, 175–185; ‹EH›, 336–339; ‹EN›, 235–240; ‹FR›, 89; ‹GR›, 179; ‹GRI›, III, 484–489; ‹GRJ›, II, 510–512; ‹GR6›, XVIII, 470–472; ‹HI›, 462–463; ‹HK›, 378–380; ‹HU›, 90–91; ‹IM›, 377; ‹KN›, 205–206; ‹LARE›, 1524; ‹MELZ›, III, 357; ‹P›, 294; ‹RAN›, 827–828; ‹RUF›, 496–498; ‹V›, 726