SKLADBA IZ KLASTROV = ♦SKLADANJE KLASTROV♦ = ♦SKLADBA IZ (TONSKIH) GROZDOV♦ = (♦CLUSTERKOMPOSITION♦)