SKRJABINOV AKORD

GL: sintetični akord = mistični akord = Prometejev akord = Skrjabinov akord