Študenti z Akademije za glasbo

Prosimo, da se študenti z Akademije za glasbo, ki obiskujete katerakoli predavanja na Oddelku za muzikologijo, čimprej zglasite v tajništvu Oddelka za muzikologijo.
Uradne ure tajništva: vsak delovni dan od 11.00 do 13.00, ob
sredah od 11.00 do 15.00
Vesna Venišnik