VERTIKALNA ZVOČNOST

ANG: vertical sonority.

ET: Lat. vertex = vrh, iz vertere = obračati (‹KLU›, 763).

D: »(Naziv za) katerokoli kombinacijo not, ki zvenijo hkrati. Ta pojem se … uporablja kot nadomesten za akord, ki najbolj pogosto razume harmonično strukturo v tercah.« (‹FR›, 100)

GL: agregat (D 1), akord, biakord, grozd, harmonija, osnovni ton (gl. KM), poliakord, vertikalizacija, zvočnost (D 2).