Govorilne ure – L. Vrhunc

Do začetka predavanj v naslednjem študijskem letu bodo govorilne ure v dnevih izpitnih rokov oz. po predhodnem dogovoru prek e-pošte.
Larisa Vrhunc

Oddaja magistrskega dela in prijava na zagovor (september 2018)

Kandidat/ka se prijavi na zagovor magistrskega dela, ko pridobi soglasje mentorja/ice, da je magistrsko delo vsebinsko primerno in pripravljeno za zagovor (Obrazec 2: Izjava mentorja o vsebinski ustreznosti magistrskega dela).
V tajništvo oddelka predloži ustrezno število spiralno vezanih izvodov magistrskega dela in trdo vezan izvod za knjižnico glede na število članov komisije za zagovor (tj. 3 ali 4) in podpisano izjavo mentorja o vsebinski primernosti. Magistrsko delo v elektronski obliki lahko študent pošlje preko e-pošte na naslov vesna.venisnik@ff.uni-lj.si. 
Ob oddaji magistrskega dela študent v tajništvu oddelka izpolni obrazec za prijavo zagovora magistrskega dela (Obrazec 3: Prijava zagovora magistrskega dela).  Študent mora priložiti tudi izjavo, da se strinja z objavo magistrskega dela na spletnih straneh fakultete (Obrazec 4). 
 
Kandidat/ka mora magistrsko delo skupaj z vsemi obrazci v tajništvo oddati najkasneje do 7. 9. 2018, če želi delo zagovarjati v mesecu septembru 2018. Magistrska dela, ki bodo oddana po 7. 9., bo mogoče zagovarjati šele v mesecu oktobru.  

 

Vabilo k sodelovanju na simpoziju študetov muzikologije iz Gradca, Ljubljane in Zagreba

Vsi študentje muzikologije lepo vabljeni k sodelovanju na tokrat že jubilejnem, desetem trilatelarnem simpoziju študentov muzikologije iz Gradca, Ljubljane in Zagreba, ki bo tokrat v Zagrebu 4. in 5. maja 2018. Kratke povzetke prispevkov, ki jih na simpoziju nameravate predstaviti, in vaše biografije za objavo v publikaciji k simpoziju pošljite najkasneje do 15. aprila na spodaj navedeni naslov. Vse omenjeno naj bo napisano v angleščini; angleščina bo tudi sicer uradni jezik simpozija. Glede prevoza in bivanja se dogovorimo naknadno.

Več informacij na: agartnar@gmail.com

 

Obvestilo o spremembi uradnih ur

Obveščamo vas, da so z začetkom letnega semestra (t. j. od 19. februarja dalje) uradne ure na fakulteti za študentke in študente ter zunanje stranke spremenjene.
V prihodnje bodo uradne ure potekale vsak dan od ponedeljka do petka med 11.00 in 13.00 uro. Izjema so oddelčne knjižnice, kjer urniki izposoje ostajajo nespremenjeni.

Strokovna ekskurzija v Benetke

V sredo, 14. 3., bo v okviru vaj iz Zgodovine glasbe 1 organizirana strokovna ekskurzija (terenske vaje) v Benetke. Ekskurzija bo organizirana v sodelovanju s Slovenskim muzikološkim društvom. K udeležbi na ekskurziji ste vabljeni tudi študentje višjih letnikov.
Okvirni program
Odhod avtobusa ob 5.00 iz Ljubljane. Okrog 8.00 prispemo v Benetke (Tronchetto), od koder se peš odpravimo proti nekdanjemu minoritskemu samostanu, v katerem danes domuje Državni arhiv v Benetkah, ki hrani tudi mnoge vire, povezane z zgodovino slovenskega ozemlja. Po kratkem ogledu arhiva se odpravimo proti Rialtu, kjer si v muzeju v cerkvi sv. Jakoba ogledamo manjšo zbirko historičnih instrumentov. Od Rialta se mimo opere La Fenice odpravimo do Fundacije Levi, kjer nam bodo pripravili krajšo predstavitev delovanja te institucije. Zatem se mimo beneškega Konservatorija Benedetto Marcello in glasbenega muzeja v cerkvi sv. Mavricija odpravimo proti trgu sv. Marka. Prosto za kosilo.
Popoldan sledi ogled trga sv. Marka: bazilika, prokuratije, zvonik in loggetta, doževa palača, Marciana. Prosto za samostojne oglede. Pozno popoldan se peš odpravimo proti Tronchettu in nato z avtobusom proti Ljubljani, kamor bomo predvidoma prišli v poznih večernih urah.
 
Cena ekskurzije
Za študente in upokojence člane SMD: 25,00 €.
Za ostale člane SMD: 30,00 €.
Za študente, ki niso člani SMD: 35,00 €.
Za ostale udeležence, ki niso člani SMD: 45,00 €.
Cena vključuje prevoz in organizacijo strokovne ekskurzije. Udeležencem priporočamo, da si individualno uredijo zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini. 
 
Prijava
Prijavite se po elektronski pošti na naslov SMD (slomuzdru@gmail.com), najkasneje do ponedeljka, 26. februarja. Po prijavi prejmete tudi navodila za plačilo.
 
Nejc Sukljan