AKCIJSKA GLASBA

ANG: action music.

ET: Lat. actio = delovanje, od agere = delovati (‹DE›. 10).

D: 1) »Naziv, ki se nanaša na skladbe, ki nastajajo iz impulzivnega melosomatskega vzgiba. Pojem je, tako kot impresionizem, nastal iz analogije v slikarstvu. Akcijska umetnost se razume kot svobodno ravnanje čopiča, pri katerem spontani madež barve postane ustvarjalni encim za naslednjo potezo. V akcijski glasbi ni preračunanega načrta; inicialni refleks ustvari vrsto sekundarnih refleksov v mreži glasbeno–živčnih sinaps, ki vodi k formiranju dinamično sproženih zvokov. Akcijska glasba se pojavlja predvsem v mixed media ali v happeningu v sodelovanju z občinstvom s spontanimi psihološkimi in fiziološkimi dražljaji, ki določajo potek dogajanja. Skladatelj akcijske glasbe navadno nudi izbor navodil, napotkov, posamične odločitve pa prepušča izvajalcu.« (‹SLON›, 1424–1425)

2) »(Naziv), ki se ponekod uporablja za glasbo, v kateri so akcije izvajalca vsaj tako pomembne kot zvok, ki ga proizvede. Klasični primeri so iz Cageevega opusa, natančneje klavirske skladbe, ki jih je pisal za Davida Tudorja v petdesetih letih.« (‹GR›, 15)

KM: Naziv je očitno nastal po analogiji z akcijskim slikarstvom (»action painting«, gl. ‹THO›, 8–10), vendar v a. g. ni tako pomembna spontanost, ampak enakopravnost med videnim in slišanim. Po tem je a. g. zagotovo sopomenka z instrumentalnim gledališčem (gl. ‹GL›, 84), oziroma deloma tudi z vidno glasbo. V zapisu najpogosteje sugerira na akcijsko notacijo, neredko – na ravni navodil – dopolnjeno z elementi verbalne partiture. A. g. torej spada v aleatoriko ali v nedeterminacijo toliko, kolikor to dopušča odprtost zapisa, oziroma kolikor odprtost zapisa izvajalcu dopušča sprejemanje lastnih, samostojnih odločitev. Stopnja improvizacijske svobode je ponekod določena tudi s sodelovanjem publike (gl. kolektivna improvizacija).

GL: akcijska notacija, aleatorika, fluxus, fonoplastika, glasbeno gledališče, skupinska improvizacija, happening, ­improvizacija, instrumentalno gledališče, kolektivna improvizacija, nedeterminacija = (indeterminacija), performans,totalno gledališče, vidna glasba.