DINAMOFON = ♦TELHARMONIJ♦

ANG: dynamophone; NEM: Dynamophon; IT: dynamophon.

ET: dýnamis = sila, moč, iz dýnasthai = moči, biti sposoben (‹KLU›, 163).

grš. phōn = glas, zvok (‹KLU›, 544).

D: »(Naziv za) dvomanualni elektronski glasbeni instrument, ki ga je v treh različicah med letoma 1892 in 1914 izdelal Američan Thaddeus Cahill, tj. prva vrsta elektronskih orgel. Zvok se na d. proizvaja, kot na kasnejših Hammondovih orglah, z generatorjem na zobnike s cilindri, delno dolgimi 1,5 m. Prenos zvoka je temeljil na sistemu, podobnem telefonskemu. Od tod tudi drugi naziv telharmonij. Dinamofon (kot telharmonij) omenja F. Busoni v svojem Osnutku nove estetike tonske umetnosti.« (‹RUF›, 510)

GL: elektroakustične orgle, električne orgle = (elektronske orgle), elektronski glasbeni instrument

PRIM: telharmonij.

‹BASS›, II, 94 = vodilka k telharmoniju.