(POLIMETRIKA) = (♦POLIMETRIJA♦) = ♦POLIMETER♦

ANG: polymetre, polymeter (gl. KR), polymetry (gl. KR), polymetrics, po metrics (‹RAN›, 516 – gl. KM); NEM: Polymetrik, Polymetrie (gl. KR); FR: polymétrie (gl. KR); IT: polimetria (gl. KR), polimetrica (gl. KR).

ET: Predpona poli- iz grš. polý = mnogo; metrika.

KM: ANG ustreznica »polymetrics« je izplejana iz samostalnika »metrics«, ki je naveden v ‹RAN›, 516 (gl. KR metrike).

KR: Od pojmov v tujih jezikih p. edino ustreza NEM »Polymetrik« (‹BR›, 135; ‹L›, 441; ‹P›, 240), čeprav je tudi pomen tega pojma napačen. ANG-pojem (oziroma ameriški) »polymetre«/»polymeter« (‹BR›, 134; ‹P›, 240) ustreza polimetru (prim. KM polimetra). ANG »polymetry« (‹L›, 441; ‹LEU›, 323; ‹P›, 240) ustreza polimetriji, sicer je v ANG to neobstoječi pojem (gl. KR polimetrije). O ANG-pojmu »polymetrics« gl. KM. O NEM-pojmu »Polymetrie« (‹P›, 240), FR-pojmu »polymetrie« (‹BR›, 135; ‹L›, 441) in IT-pojmu »polimetria« (‹BR›, 134; ‹L›, 441; ‹P›, 240), ki ustrezajo polimetriji, in ne p., gl. KR polimetrije.

Osnova »metrika« je po D nauk, teorija, z dodajanjem predpone »poli-« se ustvarja pojem brez smisla, kot je to pri vseh pojmih v glasbi 20. stoletja, ki so izvedeni iz metrike (heterometrika, spremenljiva metrika). Zato v ‹OED› in v ‹TLF› pojem ne obstaja, v ‹DLI›, XIII, 745, pa se pojavlja le IT-pridevnik »polimetrico« (katerega ženski spol je »polimetrica«), vendar je iz D (»tisto, kar je sestavljeno ali oblikovano iz različnih metrov«) razvidno, da se nanaša na samostalnik meter (tj. »metro«), čeprav je v ‹DLI›, XIII, 745, »polimetro« pridevnik, ki nima veze z glasbo (prim. KM polimetra). P. očitno pomeni enako kot polimeter, zato ga je treba zamenjati oziroma odstraniti iz uporabe.

GL: metrika, heterometer = (heterometrija) = (heterometrika), variabilni meter = (spremenljiva metrika).

PRIM: polimeter = (polimetrija), poliritem = (poliritmija) = (poliritmika).