O projektu

Projekt ARIS pod šifro J6-50204
PPS 28-122460.J6-50204
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo – katedra za etnomuzikologijo

Raziskovalni projekt Romski glasbeniki v Sloveniji: Socialni status, kulturne prakse in interakcije preučuje romske glasbenike in njihove glasbene prakse, tako v preteklosti kot tudi v sedanjosti, temelji pa na terenskem raziskovalnem delu na različnih geografskih področjih v Sloveniji, analizi glasbenega (po)ustvarjanja, ter na preučevanju dokumentiranih medijskih in arhivskih virov.

Vodja projekta: Svanibor Hubert Pettan | Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (uni-lj.si)
Raziskovalna skupina (po abecedi):

Alenka Bartulović | Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (uni-lj.si)

Alma Bejtullahu | samostojna raziskovalka

Katarina Bogunović Hočevar | Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (uni-lj.si)

Damjan Mandelc | Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (uni-lj.si)

Maša Marty | samostojna raziskovalka

Anja Moric | Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (uni-lj.si)

Leon Stefanija | Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (uni-lj.si)

David Verbuč | Karlova univerza v Pragi