Sestanek raziskovalne skupine 3. 2. 2024

V soboto, 3. februarja 2024 je potekal spletni sestanek raziskovalne skupine. Sodelujoči so se pogovorili o izvedbi predstavitve projekta, ki bo v modri dvorani fakultete, v petek 22. marca, potekal bo hibridno. Kolegi, ki opravljajo terensko delo, so predstavili dosedanje rezultate in nadaljnje načrte. Vodja raziskovalne skupine je predstavil možnost priprave skupnega panela za naslednjo svetovno konferenco ICTMD.

Dr. Verbuč v Zgornji Savinjski in Šaleški dolini

Sodelavec v projektu dr. David Verbuč je v januarju in februarju 2024 opravil obilo arhivskega in terenskega raziskovalnega dela povezanega z naslednjimi romskimi glasbeniki in glasbenimi družinami iz področja Zgornje Savinjske in Šaleške doline. Pri tem se je povezal z javnimi in znanstvenimi ustanovami v Savinjski in Šaleški dolini, pa tudi v Ljubljani, ki mu pomagajo pri odkrivanju arhivskega gradiva ter z raznoraznimi nasveti in kontakti: Knjižnica Mozirje, Muzej Mozirje (Videčnikova zbirka), Knjižnica Velenje (domoznanski oddelek), Muzej Velenje, Vila Meyer v Šoštanju, Zgodovinski arhiv Celje, ter Glasbenonarodopisni inštitut v Ljubljani. Od njih je pridobil že precej zanimivega slikovnega, publicističnega, in tudi zvočnega gradiva. Poleg tega je opravil tudi šest intervjujev s posamezniki iz Ljubnega pri Savinji, Mozirja, Šoštanja in Velenja.

Navedene raziskovalne dejavnosti spadajo pod naslednja področja našega raziskovalnega projekta: RS1.2 – arhivsko delo; RS2.3 – terensko delo v mestih; RS2.4 – glasba Sinti Romov; RS2.5 – reprezentacija romske glasbe in glasbenikov.

 

Raziskovalno delo projekta Romski glasbeniki: socialni status, kulturne prakse in interakcija se predstavi na simpoziju Študijske skupine Mednarodnega sveta za tradicije glasbe in plese Glasba in manjšine

Raziskovalno delo projekta Romski glasbeniki: socialni status, kulturne prakse in interakcija se predstavi na simpoziju Študijske skupine Mednarodnega sveta za tradicije glasbe in plese Glasba in manjšine z dodatnim skupnim dnevom s skupino za staroselsko glasbo

Naša sodelavka dr. Alma Bejtullahu je na rednem simpoziju Študijske skupine Mednarodnega sveta za tradicije glasbe in plese Glasba in manjšine predstavila svoje dosedanje raziskovalno delo z naslovom Prireditveni prostori glasbe manjšin: primeri romske glasbe in glasbe manjšin iz nekdanje Jugoslavije v Sloveniji, v katero je vključila tudi izsledke svoje najnovejše raziskave o romskih glasbenikih. Mednarodni simpozij je potekal v Kolombu v Šrilanki, v organizaciji Univerza Kelanye, udeležilo se ga je več kot 60 raziskovalcev iz različnih držav.

Dr. Bejtullahu v Prekmurju

Sodelavka v projektu dr. Alma Bejtullahu je v novembru 2023 pričela z opravljanjem terenskega raziskovalnega dela, ki je v prvi fazi zajel večdnevni obisk v Prekmurju. Pri tem je opravila intervjuje z aktivnimi romskimi glasbeniki in glasbenicami, ter tudi z vidnimi predstavniki tamkajšnjih kulturnih organizacij, ki podpirajo in promovirajo romsko glasbo v Murski Soboti in okolici.

Prvi sestanek raziskovalne skupine

V torek, 24. oktobra 2023, se je prvič sestala raziskovalna skupina, sestanek pa je potekal hibrino. Vsi sodelujoči so pregledali zastavljeni raziskovalni projekt in predlagali svoj delež pri razdelitvi raziskovalnih nalog v sklopu raziskovalnega načrta. V prvi fazi skupaj projekta sodijo pregled literature, raziskovanje arhivskega gradiva ter diseminacija in komunikacija. Pri komunikaciji so se prisotni odločili, da se naloge razdelijo na več sklopov, glede na dejstvo, da se bo raziskovalna skupina dopolnila na začetku leta 2024, tako, da bo prvi del predstavitve opravljen na terenu že novembra 2023, drugi del pa na začetku leta 2024 v prostorih Filozofske fakultete. Ravno tako je sklenjeno, da se bo prvi korak pri diseminaciji projekta opravil že na letošnjem mednarodnem simpoziju Glasba in manjšine pri ICTMD, decembra 2023, zaradi zamaknjene časovnice vrstnega reda simpozijev.