Govorilne ure – M. Barbo

Do začetka predavanj v naslednjem študijskem letu bodo govorilne ure v dnevih izpitnih rokov oz. po predhodnem dogovoru prek e-pošte.
Matjaž Barbo

Govorilne ure – L. Vrhunc

Do začetka predavanj v naslednjem študijskem letu bodo govorilne ure v dnevih izpitnih rokov oz. po predhodnem dogovoru prek e-pošte.
Larisa Vrhunc

Oddaja magistrskega dela in prijava na zagovor (september 2018)

Kandidat/ka se prijavi na zagovor magistrskega dela, ko pridobi soglasje mentorja/ice, da je magistrsko delo vsebinsko primerno in pripravljeno za zagovor (Obrazec 2: Izjava mentorja o vsebinski ustreznosti magistrskega dela).
V tajništvo oddelka predloži ustrezno število spiralno vezanih izvodov magistrskega dela in trdo vezan izvod za knjižnico glede na število članov komisije za zagovor (tj. 3 ali 4) in podpisano izjavo mentorja o vsebinski primernosti. Magistrsko delo v elektronski obliki lahko študent pošlje preko e-pošte na naslov vesna.venisnik@ff.uni-lj.si. 
Ob oddaji magistrskega dela študent v tajništvu oddelka izpolni obrazec za prijavo zagovora magistrskega dela (Obrazec 3: Prijava zagovora magistrskega dela).  Študent mora priložiti tudi izjavo, da se strinja z objavo magistrskega dela na spletnih straneh fakultete (Obrazec 4). 
 
Kandidat/ka mora magistrsko delo skupaj z vsemi obrazci v tajništvo oddati najkasneje do 7. 9. 2018, če želi delo zagovarjati v mesecu septembru 2018. Magistrska dela, ki bodo oddana po 7. 9., bo mogoče zagovarjati šele v mesecu oktobru.  

 

Vabilo k sodelovanju na simpoziju študetov muzikologije iz Gradca, Ljubljane in Zagreba

Vsi študentje muzikologije lepo vabljeni k sodelovanju na tokrat že jubilejnem, desetem trilatelarnem simpoziju študentov muzikologije iz Gradca, Ljubljane in Zagreba, ki bo tokrat v Zagrebu 4. in 5. maja 2018. Kratke povzetke prispevkov, ki jih na simpoziju nameravate predstaviti, in vaše biografije za objavo v publikaciji k simpoziju pošljite najkasneje do 15. aprila na spodaj navedeni naslov. Vse omenjeno naj bo napisano v angleščini; angleščina bo tudi sicer uradni jezik simpozija. Glede prevoza in bivanja se dogovorimo naknadno.

Več informacij na: agartnar@gmail.com

 

Vrstni red na izpitih 26. 6. pri Stefaniji

Bogovič Katja 8.30
Borsan Vanessa Nina 8.50
Flegar Luka 9.10
Lahne Tina 9.30
Lesjak Karmen 9.50
Mikelj Kristina 10.10
Nahtigal Veronika 10.30
Narobe Matija 10.50
Ovnik Jan 11.10
Petrovič Maja 11.30
Žun Tina 11.50
Cehner Teja 12.45
Gregorc David
Kržišnik Luka
Lahne Tina 13.15
Lorber Adrijana
Nahtigal Veronika
Pintarič Patricija 13.45
Primc Doris
Vehovec Aris
Ema 14.15
Maja
Andraž

REZULTATI pisnih rokov 21. 6. 2017 – prof. Vrhunc

Pesemska oblika
18160021           7
18160024          7
18161248          5
 
Fuga
18161191          6
18161248          5
18160021          5
 
Sonata
18160855          7
 
Simfonija/koncert
18160019          8
18140122          5
 
Celoviti test teorije
18160020          9 (35,5/40 točk)
18161191          4 (17,5/40 točk)
 
GS 3
18130123          5 (ocene vprašanj: 5/5/3/1)
18150013          5 (ocene vprašanj: 9/5/4/7)