MELOTRON = ♦BIROTON♦ = ♦NOVATRON♦

ANG: mellotron; NEM: Mellotron.

ET: Od ANG melody electronics (‹RUF›, 312).

D: »(Naziv za) elektromehansko glasbilo s tipkami, ki so ga razvili okrog leta 1962 v Birminghamu. Najpogosteje se uporablja v rock glasbi. Zvok se proizvaja prek sistema neskončnih trakov … Vsaki tipki pripadata njen lastni neskončni trak in posebna glava za reprodukcijo. S pritiskom na tipko trak … nasede na glavo za reprodukcijo ter se reproducira kot pri magnetofonu. Ko se tipko spusti, se trak … vrne v začetni položaj. Trakovi se nahajajo v škatli, ki se lahko zamenja, na njih pa proizvajalec predhodno posname različne izvirne zvoke (npr. akustična glasbila, orkestrske parte, kot npr. godala, pihala, glas, zbor …). Prvi modeli melotrona so imeli dve … klaviaturi po 35 tipk. Za razliko od melotrona ima novatron prav tako 35 tipk, vendar ima krajše neskončne trakove (dolge približno 7 sekund). Birotron namesto neskončnih trakov uporablja kasete. Funkcijo melotrona – shranjevanje zvokov in njihovo poljubno uporabljanje – imajo danes digitalni samplerji« (‹RUF›, 312).

GL: elektronski glasbeni instrumenti.

PRIM: biroton = novatron.

‹DOB›, 101; ‹EN›, 138–139; ‹GRI›, II, 640; ‹HK›, 237–238; ‹KN›, 130–131