MIKROTONALITETA

ANG: microtonality; FR: microtonalité; IT: microtonalismo (gl. KR).

ET: Predpona mikro- od grš. mikrós = majhen, droben; tonaliteta.

D: Naziv za lestvični sistem’, ki kot najmanjše intervale uporablja tiste, ki so manjši od temperirane male sekunde.

KM: Mikrotonaliteta je med drugim tudi vrsta atonalitete, ker je temperirana mala sekunda – ki je ukinjena – osnova dur-molove tonalitete in njej ustrezne funkcijske harmonije.

KR: Če se držimo natančne D tonalitete, potem tonalilteta lahko obstaja le znotraj intervalne vsebine, ki temelji na temperirani mali sekundi kot enoti. Mikrotonaliteta je torej – glede na to, da se naslanja na tonaliteto – nesmiseln pojem, vendar ni boljšega.

V ‹L›, 631, se kot FR sopomenka četrttonske glasbe navaja »mikrotonalitetna glasba (= musique microtonale«), kar je napačno, ker mikrotonaliteta ne vsebuje le četrtstopinj temveč tudi ostale intervale manjše od temperirane male sekunde (prim. KR četrtstopinjske glasbe). Prav tako se v ‹L›, 360, problematičen IT pojem »mikrotonalizem (= microtonalismo«) izenačuje s četrtstopinjsko glasbo.

GL: četrtstopinja = (četrtton), četrtstopinjska glasba = (četrttonska glasba), ­dvanajstina stopinje = (dvanajstina tona), hiperkromatika = ultrakromatika, komatska lestvica, lestvica, mikrointervalna lestvica, mikrotonaliteta, tretjina stopnje = (tretjina tona), ultrakromatika = hiperkromatika.

PRIM: atonaliteta, atonikaliteta, atonikalitetnost, atonikalnost, bitonaliteta, mikrotonalitetnost = (mikrotonalnost), multitonaliteta, nestalna tonaliteta, pantonaliteta, politonaliteta, progresivna tonaliteta, razširjena tonaliteta, suspendirana tonaliteta, tonalitet.

‹BOSS›, 86–90 = sopomenka ultrakromatike; ‹FR›, 52 = »microtonalism«; ‹IM›, 243; ‹SLON›, 1465