MODULACIJA

ANG: modulation; NEM: Modulation; FR: modulation; IT. modulazione.

ET: Lat. modulari = meriti, prilagoditi, skladno peti, od modus = mera, količina, pravilo, način (‹KLU›, 484).

D: »Skupni naziv za določeno spremembo signala z modulatorjem. Pri elektronski obdelavi nekega signala lahko načeloma temu signalu spremenimo kateri koli parameter. (‹EN›, 153)

KM: V terminologiji glasbe tonalitetne tradicije se pod modulacijo razume predvsem prehode med tonalitetami. V širšem smislu se razume spremembo na splošno (npr. spremembo metra – in včasih tempa – v metrski modulaciji). Tukaj pa se omejujemo na najožji pomen pojma, tj. na njegov pomen v elektronski glasbi. V ‹FR›, 53, je na ta specifičen pomen modulacije v glasbi 20. stoletja opozorjeno tako, da je sam pojem (»modulation«) označen kot »electronic« (= »elektronska modulacija«).

GL: elektronska glasba, modulator, obročni modulator = (ring modulator) = (RM).

PRIM: fazni pomik (D 1) = modulacija faze, križna modulacija, modulacija amplitude = (AM) = (amplitude modulation), modulacija frekvence = (FM) = (frequency modulation), modulacija zvokov(n)e barve.

‹BKR›, III, 140; BLUMRÖDER 1983: 18–20; ‹CP1›, 241; ‹CP2›, 342; ‹DOB›, 106–107; ‹EH›, 207; ‹GR›, 123; ‹GRI›, II, 675–676; ‹GR6›, XII, 456; ‹HI›, 295; ‹HO›, 626; ‹HU›, 92; ‹L›, 365; ‹LARE›, 1045; ‹P›, 188; ‹RAN›, 505; ‹HU›, 582; ‹V›, 493