OSNOVNA VRSTA, SERIJA = (GRUNDREIHE)

NEM: Grundreihe.

ET: Serija.

D: Naziv za osnovno obliko vrste, serije v terminologiji, ki jo uporablja J. Rufer (RUFER 19662: 33, 47, 61).

KR: Pojem v razmerju z osnovno obliko vrste, serije ni dovolj izdiferenciran, zato ga je bolje opustiti, posebno zato, ker je tudi pri Ruferju, kot večno problematičnem razlagalcu Schönbergovih nazorov, neprepričljiv (prim. D 4 in KR – t. 1 osnovne oblike vrste, serije). Pomenska razlika med o. v., s. (= »Grundreihe«) in osnovno obliko vrste, serije (= »Grundgestalt«), ki je predlagana v ‹GR6›, VII, 762, je poljubna in nepravilna, saj površno razlaga pomen osnovne oblike vrste, serije (gl. D 4 in 5 ter KR – t. 1 osnovne oblike vrste, serije).

GL: vrsta, oblika vrste, serije, serija.

PRIM: osnovna oblika (vrste, serije) = (Grundgestalt).

BEICHE 1983: 16; ‹FR›, 36 = »Grundreihe«; ‹JON›, 118 = »Grundreihe«