POPEVKA

ANG: song, sung, succes, hit; NEM: Schlager, Erfolg; FR: chanson à la mode, chansonete succès, tube; IT: canzone moderna, canzonetta, successo.

ET: NEM = zadetek, nekaj kar je zelo priljubljeno, popevka.

D: »Popevka ni samo naziv za skladbo, ki ima največji uspeh znotraj svoje zvrsti (torej je enaka uspešnici), ampak tudi naziv za skladbo, ki sodi v zvrst kičaste zabavne glasbe.« (‹KN›, 182)

KM: V BANDUR 1990: 5–12 se uporaba pojma (v pomenu D »naziv za vrst zabavne glasbe, ki obsega aktualno, kratko, modno plesno ali razpoloženjsko pesem, ki temelji tudi na reklamni in množični produkciji«) spremlja od začetka 20-ih let.

Pojmi, ki odstopajo od NEM-izvirnika (povsem nerazumljivo je, kaj naj bi pomenil ANG-pojem »sung«), so v ‹BR›, 148–149 in 202 – 203, pri čemer se očitno želi ohraniti dvopomenskost pojma (gl. D). ‹HI›, 87, predlaga tudi pojem »chanson à succès«, ki se omenja tudi v ‹L›, 501, in v ‹P›, 319, čeprav ga v FR-literaturi ne srečamo.

Izvirna oblika D je dopolnjena s formulacijo, ki se – v istem viru – uporablja pri D uspešnice (gl. D uspešnice).

KR: Po D sta p. in uspešnica sopomenki, kar tudi ustreza prevodu ANG-besede »hit« v NEM (gl. D uspešnice). Vendar se je v slovenščini uveljavila uporaba pojma »šlager« le v pomenu skladbe, ki pripada kičasti zabavni glasbi. Torej je to pojem, ki ne sodi v izrazje pop glasbe, tj. rock glasbe, temveč le v izrazje popularne glasbe in zabavne glasbe.

GL: popularna glasba, zabavna glasba.

PRIM: uspešnica.

‹BKR›, IV, 108–109; ‹HI›, 412; ‹HK›, 345–246; ‹MGG›, XI, 1737–1743