PREPARIRANI KLAVIR

ANG: prepared piano; NEM: präpariertes Klavier; FR: piano préparé; IT: pianoforte preparato, piano preparato.

ET: Lat. praeparare = pripraviti, iz predl. prae = pred in parare = pripravljati (‹KLU›, 558, 559–560); iz srednjeveške lat. clavis (množina: claves) = tipka, (-e), iz lat. clavis = ključ. Razvoj pomena iz srednjeveške lat. se pojasnjuje s funkcionalnim dojemanjem tipk na glasbilu: tipke (claves) so rabile za odpiranje in zapiranje dovoda zraka na orglah. Kasneje se je pomen prenesel na vsa glasbila, pri katerih strune zanihajo s tipkami (‹KLU›, 375).

D: »(Naziv za) klavir, pri katerem se med izvedbo med strune vstavljajo in izmed njih odstranjujejo kovinski, leseni, gumijasti ali plastični predmeti različnih oblik in velikosti, da bi s tem ustvarili nenavadne zvočne učinke. Prvi ga je leta 1938 uporabil ameriški skladatelj in pianist J. Cage.« (‹MELZ›, Ill, 126)

KM: Prva skladba, v kateri je Cage leta 1938 uporabil p. k., je glasba za ples Bacchanale (‹EH›, 262; ‹M›, 549).

Koristno je spomniti na enega od pomenov agregata (DF 3) v povezavi s p. k.

KR: Obstaja obilo D tega popularnega pojma, polno nenatančnosti in nepravilnosti, kar je tu nemogoče komentirati, zato ostajamo pri predhodni D: Za p. k. nikakor ni značilno to, kar se »preparira« »med izvedbo«, čeprav tudi takšna možnost obstaja. Npr. v »klasični« skladbi za p. k., v Cageevih Sonatas and Interludes (1946–1948), obstaja natančna shema preparacije, ki traja približno tri ure. Po preparaciji se v klavirju ničesar ne spreminja.

V ‹BOSS›, 131, je navedeno (brez vira), da je imel Cage p. k. za svoj prispevek k Schönbergovi melodiji zvokovnih barv. To trditev je treba vzeti kot za značilno Cageevo anekdoto, četudi je pri samem Schönbergu melodija zvokovnih barv nejasen pojem (gl. KR melodije zvokovnih barv).

GL: agregat (D 3).

‹APE›, 232; ‹BASS›, IV, 17 = »prepared piano«; vodilka k »piano preparato«; ‹BKR›, III, 325 = »prepared piano«; ‹CH›, 303; ‹CP1›, 241; ‹FR›, 69; ‹GR›, 143; ‹GRI›, III, 145–146; ‹GR6›, XV, 216; ‹HI›, 363 = »prepared piano«; ‹IM›, 302–303; ‹L›, 445; ‹LARE›, 1228; ‹P›, 254–255; ‹RAN›, 654; ‹RL›, 748 = »prepared piano«; ‹SLON›, 1481