SKLADANJE ZVOKA = SKLADANJE Z ZVOKOM = (♦KLANGKOMPOSITION♦)

NEM: Klangkomposition.

D: Naziv za postopek, zlasti v zgodnji elektronski glasbi kölnske provenience (elektronische Musik), s katerim se poleg ustvarjanja zvoka z npr. aditivno ali subtraktivno sintezo hkrati ustvarja tudi skladba, tj. skladba iz zvoka.

KM: Eden izmed primerov za skladbo, ki je nastala s s. od z., sta Elektronska študija I in II (1953) K. Stockhausena, v katerih je bil skladateljev cilj »skrajna združitev zvočnega gradiva in njegove oblike« (STOCKHAUSEN 1964c: 22; gl. KM skladbe iz sinusnih tonov).

KR: Nenavadna je dvopomenskost pojma (kot tudi pri Clusterkomposition) in ga je zato zaradi praktičnosti najbolje uporabljati v izvirni, NEM-obliki.

Glede na pomen je rabo pojma najbolje ohraniti v mejah specifičnega izrazja elektronske glasbe, ker je čisto s. z. mogoča edino z njeno tehnologijo (gl. ‹EH›, 161; gl. tudi KR melodije zvokovnih barv).

GL: elektronska glasba, skladba iz sinusnih tonov, zvok.

PRIM: (Klangkomposition), skladanje grozdov = (Clusterkomposition), skladba iz zvoka = (Klangkomposition).

‹M›, 555; STOCKHAUSEN 1963a