Priporočena oprema * Recommended software: Safari / Firefox / Opera || Adobe flash player || Sibelius Scorch || Quick Time / Windows Media Player || Finale NotePad

 

 

THE SITE IS UNDER RECONSTRUCTION – THE NEW SITE IS HERE

 

POJMOVNIK JE V PRENOVI – NOVA STRAN JE TU!

POJMOVNIK TEORIJE GLASBE VSEBUJE GRADIVA ZA PONAZORITEV OSNOV TEORIJE GLASBE. JEDRO POJMOVNIKA SO RAZLAGE ŠTIRIH POJMOV: HARMONIJA, MELODIJA, RITEM IN INSTRUMENT. POJMOVNIK PONUJA TUDI NAPRAVE ZA SAMOSTOJNO E-VAJO GLAVNIH GLASBENOTEORETSKIH PODROČIJ Z VADNICAMI ZA: TONE, NOTE, INTERVALE, LESTVICE, AKORDE IN RITEM.

MUSIC THEORY CONCEPTS SITE OFFERS MATERIALS FOR EXEMPLIFYING THE BASICS IN MUSIC THEORY. IT IS CONCENTRATED AROUND FOUR BASIC NOTIONS OF MUSIC AS: HARMONY, MELODY, RHYTHM AND MUSICAL INSTRUMENT. BESIDE THE THEORETICAL BASIS ALSO EXCERCISES FOR: NOTES, TONES, INTERVALS, SCALES, CHORDS AND RHYTHM. TEACHERS AND STUDENTS ALIKE ARE KINDLY INVITED TO PARTICIPATE IN CONSTRUCTING NEW MATERIALS FOR THIS FREELY AVAILABLE MUSIC THEORY SITE IN SLOVENIA. (THE COPYRIGHT ISSUE IS DESCRIBED BELOW).

Pojmovnik teorije glasbe je nastal v okviru projekta Računalniško poučevanje teorije glasbe - vodja in tehnična podpora dr. Leon Stefanija (leon.stefanija@ff.uni-lj.si) in dr. Nico Schüler (nico.schuler@txstate.edu). Subvencioniran je kot del vseživljenjskega učenja pri Ministrstva za Šolstvo v sodelovanju z Evropskim socialnim skladom. Avtorstvo je navedeno na vsaki enoti posebej in je na voljo pod licenco Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported (Slovenija: http://creativecommons.si).

Music Theory Concepts is a part of the project Computer-Assisted Music Theory Learning, directed by dr. Leon Stefanija (leon.stefanija@ff.uni-lj.si) and dr. Nico Schüler (nico.schuler@txstate.edu). It is granted as a part of the permanent learning program at the Slovenian Ministry of Education and Sport in cooperation with the European Social Fund. Authors are signed under each item separately. The site is freely available under Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported (http://creativecommons.org).

Naslov * Title: Pojmovnik teorije glasbe * Music Theory Concepts
URL * URL: http://muzikologija.ff.uni-lj.si/ptg
Ime izdajatelja/založnika * Publisher:
© Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo, 2008-.
Naslov izdajatelja/založnika * Publisher's address:
Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana, http://www.ff.uni-lj.si
Urednika * Editors:
Leon Stefanija, Nico Schüler
Področni uredniki pri nadaljnjem delu * Editors for individual fields in the future development:
Dušan Bavdek (glasbena teorija * Music theory) || mag. Marko Mihevc (kompozicija * Composition) ||
Recenzenta * Reviewers:
dr. Dalibor Davidović, Dr. Daniel J. Jenkins
Jezikovni svetovalec in lektoriranje
za slovenščino * Slovenian language advisor: Dr. Hotimir Tivadar

ISSN 1855-9166

Stik | Contact: dr. Leon Stefanija (leon.stefanija@ff.uni-lj.si), dr. Nico Schüler (nico.schuler@txstate.edu) |||| Avtorji || Authors
gratis Counter by GOWEB
Gratis Counter by GOWEB